dynamic_sidebar( 'top-widget' );

Status prawny placówki

Z dniem 1 stycznia 2006 roku uchwałą Rady Miasta Mysłowice nr LVII/575/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku utworzono Muzeum Miasta Mysłowice. Statut o treści uzgodnionej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego muzeum nadano 30 marca 2006 r.

Siedziba muzeum mieści się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach przy ul. Stadionowej 7A. Nadzór nad instytucją sprawuje Prezydent Miasta Mysłowice.

Statut Muzeum Miasta Mysłowice, z dnia 30 marca 2006 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXV/632/06 z dnia 30 marca 2006 r.